Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Μόνο για Αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα/Εκτός Εμπορικού Καταστήματος

Εάν ενεργείτε ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που την παραλάβετε, και να λάβετε επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε η πληρωμή.

 Τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται κλειστά, αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους συσκευασία με την ίδια μέθοδο όπως παραλήφθηκαν ή απευθείας σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα SPAR της ERMES DEPARTMENT STORES PLC (η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») στην Κύπρο, και να συνοδεύονται από πλήρως συμπληρωμένο Έντυπο Επιστροφής.

 Στην περίπτωση αυτή, σας επιβαρύνει το κόστος επιστροφής των προϊόντων.

 Στην περίπτωση που ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση πως η επιστροφή έχει γίνει με την ίδια μέθοδο όπως παραλήφθηκε.

 Το Δικαίωμα Υπαναχώρησης υπόκειται σε εξαιρέσεις, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (133(I)/2013).

 Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης / Ελαττωματικά

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, ή σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

Δικαίωμα Επιστροφής

Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, μπορείτε να το κάνετε με παράδοση σε οποιοδήποτε κατάστημα SPAR της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Κύπρο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Το προϊόν συνοδεύεται από την σχετική Απόδειξη Πληρωμής.
  • Σε περίπτωση που αγοράστηκε χρησιμοποιώντας προνομιακή κάρτα, επιδεικνύεται η κάρτα και η ταυτότητα του κατόχου (αυτοπροσώπως),
  • Το προϊόν είναι σφραγισμένο και σε εμπορεύσιμη κατάσταση,
  • Το προϊόν δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του α.15 του περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013 (133(I)/2013).
  • Η αξία του προϊόντος επιστρέφεται υπό μορφή πιστωτικού σημειώματος.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ